W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Do zadań Koordynatorów do spraw dostępności należy:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • monitorowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Treści niedostępne:

  • pliki PDF, DOC itp., - redaktorzy starają się ograniczać do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorami do spraw dostępności dzwoniąc pod numer telefonu 87 520 21 48 w godzinach pracy urzędu, kontakt na adres poczty elektronicznej piw@olecko.piw.gov.pl, pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olecku lub poprzez platformę e-PUAP. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępność
Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu: https://olecko.piw.gov.pl

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Urszula Sosnowska oraz Elżbieta Stefanowicz. Kontakt: piw@olecko.piw.gov.pl, tel. 87 520 21 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku odpowiada Urszula Sosnowska oraz Elżbieta Stefanowicz, piw@olecko.piw.gov.pl, tel.87 520 21 48.

Informacje na temat procedury

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą

Inspekcja zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie terminu jest niemożliwe, PIW niezwłocznie informuje wnioskodawcę o opóźnieniu i wskazuje nowy termin. Nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. W przypadku gdy podmiot nie zapewnił wnioskodawcy dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności, zwanej dalej „skargą”.

Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON.

Termin na złożenie skargi – 30 dni.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Do Inspektoratu można dojechać samodzielnie. Na terenie obiektu funkcjonuje parking, z wyznaczonym miejscem postojowym przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej. Budynek dwukondygnacyjny, znajduje się przy ulicy Leśnej 40 w Olecku. Budynek w części dostosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Do budynku można wejść schodami lub wjechać platformą dla osób niepełnosprawnych. Na wprost wejścia znajdują się chodniki prowadzące do budynku. Nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabo widzących. Przy wejściu głównym nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na parterze budynku znajduje się sekretariat, gdzie można uzyskać niezbędne informacje. Również na parterze znajduje się miejsce wyznaczone do obsługi osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Brak pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz osób posługujących się językiem migowym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku na parterze jest możliwość poruszania się na wózku. Na parterze budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Korytarz w budynku ma szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku nie posiada aplikacji mobilnej.