Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku informuje o prowadzonym naborze na stanowisko:

Kontroler Weterynaryjny
Do spraw: wymogów wzajemnej zgodności oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt w zespole d/s zdrowia i ochrony zwierząt

Termin składania dokumentów: 20.05.2022 r.
(decyduje data wpływu oferty do urzędu)  

W załączniku:

- treść ogłoszenia nr 98058 o naborze

- wynik naboru