Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wykaz dokumentów

Wykaz dokumentów i zasad jakie powinny być dostępne i przestrzegane w gospodarstwach dostarczających zwierzęta lub produkty z tych zwierząt na rynek – do konsumpcji publicznej.

DOKUMENTY POWINNY BYĆ UŁOŻONE W SEGREGATORACH Z OPISANYMI NA POSZCZEGÓLNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI  TECZKACH LUB ZAWIESZKACH-KOSZULKACH, Z GROMADZONĄ HISTORIĄ OD CO NAJMNIEJ 5 LAT.

1.      Z obszaru higieny pozyskiwania mleka :

- aktualne książeczki zdrowia lub zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych osób  dojących krowy  i operujących mlekiem

- aktualny wynik badania wody lub kserokopia od właściciela wodociągu historia tych dokumentów zgromadzona np. w jednej zawieszce, teczce na akta

- aktualny atest urządzenia udojowego potwierdzający jego sprawność techniczną oraz historia tych dokumentów zgromadzona np. w jednej zawieszce, teczce na akta

- ewidencja leczenia

- wyniki badań ilości komórek somatycznych i bakteryjnych

- księga rejestracji stada bydła

- decyzja nadająca stadu status urzędowej wolności od gruźlicy i brucelozy bydła

- faktury zakupu środków myjących i dezynfekujących wraz z atestem PZH o dopuszczalności stosowania

2.      Z obszaru higieny pasz :

- potwierdzenie wpisu na oświadczeniu o spełnianiu wymogów z zakresu higieny pasz do rejestru powiatowego lekarza weterynarii

- faktury zakupu oraz dowody sprzedaży lub umowy użyczenia wszelkich pasz lub składników – materiały paszowe, gotowe mieszanki pełnoporcjowe, mieszanki uzupełniające, dodatki paszowe lub ich premiksy jeśli jest zgoda PLW na stosowanie (u nas nie ma żadne gospodarstwo), mączki rybne i preparaty z krwi z wyłączeniem stosowania u przeżuwaczy jeśli jest zgoda PLW na stosowanie (u nas 2 gospodarstwa mają zgodę)

- faktury zakupu i rejestry stosowania wszelkich środków powiązanych z higieną pasz – środki ochrony roślin, środki owado – i gryzoniobójcze, środki dezynfekcyjne

- przestrzeganie zasady rozdzielności produkcji pasz w przypadku jednoczesnego utrzymywania innych gatunków z przeżuwaczami (mączki rybne w mieszankach uzupełniających dl świń, zakazane do stosowania dla bydła)

3.      Z obszaru utylizacji :

- dokument handlowy na przekazane do utylizacji zwłoki

- odnotowanie zdarzenia w KRSB (KRŚ)

- powiadomienie powiatowego lekarza o każdym upadku bydła, owcy, kozy do podmiotów poza zarejestrowanym w powiecie oleckim

 

4.      Z obszaru kontroli chorób zakaźnych i utrzymania statusu zdrowotnego stada :

- decyzja o nadaniu statusu zdrowotnego stada bydła( owiec, kóz, świń)

- terminowe zgłaszanie zdarzeń- zakupy, sprzedaże, upadki (7 dni) i odnotowywanie w KRSB(30 dni)

- posiadanie kopi decyzji nadającej status lub świadectwa zdrowia dla stada pochodzenia przy zakupie

- zgłaszanie przypadków poronień i martwych urodzeń

- zgłaszanie przypadków większych upadków o nieznanej przyczynie – 3 i więcej sztuk w okresie 1-3 dni, zachorowań z objawami nerwowymi (BSE)

- przestrzeganie zakazów wyprowadzania sztuk ze stada objętego zakazem w związku z wystąpieniem reakcji niejednoznacznych w badaniach kontrolnych (przypadki naruszeń „wyłapuje” system IRZ)

5.      Z obszaru IRZ

- bieżące i czytelne prowadzenie KRSB, KRŚ. KRSO/K

- terminowe zgłaszanie zdarzeń oraz posiadanie właściwego zapasu kolczyków oraz zgłoszenia na duplikatykolczyków

- zwierzęta zaopatrzone w komplet nieuszkodzonych i czytelnych kolczyków

- bieżące wyjaśnianie wszelkich niespójności, w tym ukrytych. Jeśli ktokolwiek nie był w biurze powiatowym ARiMR od  6 m-cy ma na pewno sztuki niespójne ukryte, które wcześniej nie były sprawdzane (opóźnienia w innych biurach powiatowych, opóźnienia zgłoszeń lub brak zgłoszeń z zakładów uboju, zgłoszenie fikcyjnego numeru stada przeznaczenia z lat 2003-2004/5, sztuki były ukrywane w systemie, obecnie są widoczne. Można obecnie je usunąć z systemu na wniosek rolnika, o ile nie są to sprawy z 2008-2010)

- przy sprzedaży bydła do uboju na terenie gospodarstwa domokrążnym handlarzom żądanie okazania zaświadczenia kierownik biura powiatowego ARiMR o nadaniu numeru stada i przy zgłaszaniu sprzedaży posługiwanie się wyłącznie tym numerem. Unikanie tego typu sprzedaży nieznanym dotychczas handlarzom

6.      Z obszaru dobrostanu- warunków humanitarnego utrzymania i traktowania zwierząt

- posiadanie ewidencji leczenia

-w gospodarstwach utrzymujących więcej niż 6 cieląt, po ukończeniu przez nie 8 tyg. życia muszą być one utrzymywane grupowo

- wolny wybieg może być stosowany u bydła również w okresie zimy pod warunkiem, że zapewni się mu możliwość schronienia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ( silny mróz), jest kłopot ze stałym dostępem do wody nie tylko zimą

- utrzymywanie zwierząt  w skrajnym brudzie i niechlujstwie jest przestępstwem z art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt(dotyczy to również zwierząt domowych – psów).