Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

OGŁOSZENIE- w sprawie wyznaczenia PLW 2014

OGŁOSZENIE 

 

Z uwagi na to, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olecku z przyczyn organizacyjnych i finansowych nie jest w stanie wykonać na terenie powiatu oleckiego wszystkich ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w oparciu o art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 112 poz. 744 ze zm.) zamierza wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii wolnej praktyki do wykonywania następujących czynności : 

 

  • Badań kontrolnych bydła w kierunku gruźlicy, brucelozy i białaczki – ok. 5500 testów alergicznych oraz 2900 pobrań krwi w 179 stadach. 
  • Pobierania prób do krajowych badań kontrolnych pozostałych chorób zakaźnych zwierząt, w tym: gorączki Q, IBR-IPV, BTV, pomoru klasycznego i afrykańskiego u świń i dzików, brucelozy owiec i kóz, BSE u bydła i TSE u małych przeżuwaczy. 
  • Obserwacji zwierząt celem wykluczenia wścieklizny. 
  • Nadzoru epizootycznego przy podejrzeniach i stwierdzeniach w ogniskach chorób zakaźnych.
  • Kontynuacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń – pobranie ok. 2150 próbek w 304 stadach.
  • Nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed- i poubojowe, nadzoru nad rozbiorem i przetwórstwem mięsa oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie transportu i uboju w czterech punktach uboju ( mięso czerwone) w ilości 20 -100 DJP/miesiąc. 
  • Badania mięsa zwierząt łownych na użytek własny myśliwego. 
  • Wykonywania badan na obecność włośni zgodnie z systemem zarządzania jakością ZHW Olsztyn.
  • Badania zwierząt umieszczanych na rynku wraz z wystawianiem świadectw zdrowia i orzeczeń w zagrodach posiadaczy.
  • Nadzóru nad miejscami skupu i sprzedaży zwierząt wraz z wystawianiem świadectw zdrowia i orzeczeń w pięciu punktach skupu. 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 520 21 48 lub na spotkaniu bezpośrednim w dniu 23.12.2013r. w siedzibie PIW w Olecku przy ul. Parkowej 7 o godz. 12 00 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olecku

Oryginalna treść ogłoszenia PDF

Załaczniki:

1. Oświadczenie do wyznaczenia 2014

2. Oświadcznie zeceniobiorcy 2014

3. Oświadczenie zleceniobiorcy

4. Pakiet wniosek PLW i wniosek wyznaczonego

5. Rozp. MRiRW w spr. kwalifikacji do wyznaczenia