Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń 2021 rok

 

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olecku zawiadamia, że zostanie przeprowadzone postępowanie w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do wykonywania czynności w trybie art.16 ustawy z dnia 29.01.2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1557 ze zm.) na terenie powiatu oleckiego w 2021 roku.

Rodzaj i zakres czynności, które będą objęte wyznaczeniem oraz liczbę lekarzy weterynarii potrzebnych do wykonania zadań przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj czynności

liczba lekarzy weterynarii

szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze

7

badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia

7

sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju (wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny)

 

 

4

badanie mięsa zwierząt łownych (wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny)

 

5

sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich

 

0

pobieranie próbek do badań

4

 

badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni

6

przeprowadzanie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

7

 W przypadku zainteresowania wyznaczeniem do wykonywania na terenie powiatu oleckiego w 2021 roku zadań określonych w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, popartego posiadaniem wymaganych kwalifikacji oraz warunków technicznych i organizacyjnych
do realizacji tych zadań w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów, proszę o pisemne zgłoszenie udziału w niniejszym postępowaniu dostarczając
do Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Olecku do dnia 14.12.2020 roku wypełnionego Załącznika do „Ogłoszenia o potrzebie dokonania wyznaczenia” z dnia 27.11.2020 roku.

 Jednocześnie informuję, że wyznaczenie nastąpi z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez PLW w Olecku, a zgłoszenie osób ubiegających się
o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie toczyło się z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

 Powiatowy Lekarz Weterynarii

 w Olecku

 Załącznik do ogłoszenia