Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

OGŁOSZENIE- w sprawie wyznaczenia PLW 2019

 • Drukuj

OGŁOSZENIE

Z uwagi na to, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olecku  z przyczyn organizacyjnych i finansowych nie jest w stanie wykonać na terenie powiatu oleckiego wszystkich ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w oparciu o art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej
(tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 1557) zamierza wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii wolnej praktyki do wykonywania następujących czynności w 2019r. :

 • Badań kontrolnych bydła w kierunku gruźlicy, brucelozy i białaczki – ok. 5500 testów alergicznych oraz ok. 3100 pobrań krwi  w ok.  168 stadach.
 • Pobierania prób do krajowych badań kontrolnych pozostałych chorób zakaźnych zwierząt, w tym: gorączki Q, IBR-IPV, BTV, pomoru klasycznego i afrykańskiego  u świń i dzików, brucelozy owiec i kóz, BSE u bydła i TSE u małych przeżuwaczy, CWD u jeleniowatych.
 • Pobieranie próbek krwi od świń do badań laboratoryjnych w związku z bieżąca sytuacja w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ok. 10 tys. próbkobrań)
 • Obserwacji zwierząt celem wykluczenia wścieklizny.
 • Nadzoru epizootycznego przy podejrzeniach i stwierdzeniach  ognisk  chorób zakaźnych.
 • Kontynuacji  programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń – pobranie ok. 1300  próbek w ok. 95 stadach.
 • Nadzoru  nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed- i poubojowe, nadzoru nad rozbiorem i przetwórstwem mięsa oraz przestrzeganiem przepisów  o ochronie zwierząt w trakcie transportu i uboju w czterech punktach uboju (mięso czerwone)  w ilości 20 -50 DJP/miesiąc.
 • Badania mięsa zwierząt łownych na użytek własny myśliwego.
 • Wykonywania badan na obecność włośni zgodnie z systemem zarządzania jakością ZHW Olsztyn.
 • Badania zwierząt umieszczanych na rynku wraz z wystawianiem świadectw zdrowia i orzeczeń w zagrodach/stadach posiadaczy.
 • Nadzoru nad miejscami skupu i sprzedaży zwierząt wraz z wystawianiem świadectw zdrowia i orzeczeń w pięciu punktach skupu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olecku

lek.wet. Dariusz Salamon