Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

OGŁOSZENIE- w sprawie wyznaczenia PLW 2017

OGŁOSZENIE

 

Z uwagi na to, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olecku  z przyczyn organizacyjnych i finansowych nie jest w stanie wykonać na terenie powiatu oleckiego wszystkich ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w oparciu o art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1077) zamierza wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii wolnej praktyki do wykonywania następujących czynności w 2017r. :

ü  Badań kontrolnych bydła w kierunku gruźlicy, brucelozy i białaczki – ok. 5500 testów alergicznych oraz ok. 3000 pobrań krwi  w ok.  165 stadach.

ü  Pobierania prób do krajowych badań kontrolnych pozostałych chorób zakaźnych zwierząt, w tym: gorączki Q, IBR-IPV, BTV, pomoru klasycznego i afrykańskiego  u świń i dzików, brucelozy owiec i kóz, BSE u bydła i TSE u małych przeżuwaczy.

ü  Obserwacji zwierząt celem wykluczenia wścieklizny.

ü  Nadzoru epizootycznego przy podejrzeniach i stwierdzeniach  ognisk  chorób zakaźnych.

ü  Kontynuacji  programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń – pobranie ok. 2000  próbek w ok. 260 stadach.

ü  Nadzoru  nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed- i poubojowe, nadzoru nad rozbiorem i przetwórstwemmięsa oraz przestrzeganiem przepisów  o ochronie zwierząt w trakcie transportu i uboju w czterech punktach uboju (mięso czerwone)  w ilości 20 -50 DJP/miesiąc.

ü  Badania mięsa zwierząt łownych na użytek własny myśliwego.

ü  Wykonywania badan na obecność włośni zgodnie z systemem zarządzania jakością ZHW Olsztyn.

ü  Badania zwierząt umieszczanych na rynku wraz z wystawianiem świadectw zdrowia i orzeczeń w zagrodach/stadach posiadaczy.

ü  Nadzoru nad miejscami skupu i sprzedaży zwierząt wraz z wystawianiem świadectw zdrowia i orzeczeń w pięciu punktach skupu.

 

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olecku

Oryginalna treść ogłoszenia PDF

Załączniki:

1. Oświadczenie do wyznaczenia

2. Oświadcznie zleceniobiorcy

3. Oświadczenie zleceniobiorcy 2017

4. Oświadczenie zleceniobiorcy 2017 PDF

5. Pakiet wniosek PLW i wniosek wyznaczonego

6. Rozporządzenie MRiRW