Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

OGŁOSZENIE- w sprawie wyznaczenia PLW 2015

OGŁOSZENIE 

 

Z uwagi na to, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olecku  z przyczyn organizacyjnych i finansowych nie jest w stanie wykonać na terenie powiatu oleckiego wszystkich ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w oparciu o art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 112 poz. 744 ze zm.) zamierza wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii wolnej praktyki do wykonywania następujących czynności :

ü      Badań kontrolnych bydła w kierunku gruźlicy, brucelozy i białaczki – ok. 5700 testów alergicznych oraz 2950 pobrań krwi  w 190 stadach.

ü      Pobierania prób do krajowych badań kontrolnych pozostałych chorób zakaźnych zwierząt, w tym: gorączki Q, IBR-IPV, BTV, pomoru klasycznego i afrykańskiego  u świń i dzików, brucelozy owiec i kóz, BSE u bydła i TSE u małych przeżuwaczy.

ü      Obserwacji zwierząt celem wykluczenia wścieklizny.

ü      Nadzoru epizootycznego przy podejrzeniach i stwierdzeniach  w ogniskach chorób zakaźnych.

ü      Kontynuacji  programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń – pobranie ok. 2050  próbek w  286 stadach.

ü       Nadzoru  nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed- i poubojowe, nadzoru nad rozbiorem i przetwórstwemmięsa oraz przestrzeganiem przepisów  o ochronie zwierząt w trakcie transportu i uboju w czterech punktach uboju ( mięso czerwone)  w ilości 20 -100 DJP/miesiąc.

ü       Badania mięsa zwierząt łownych na użytek własny myśliwego.

ü       Wykonywania badan na obecność włośni zgodnie z systemem zarządzania jakością ZHW Olsztyn.

ü       Badania zwierząt umieszczanych na rynku wraz z wystawianiem świadectw zdrowia i orzeczeń w zagrodach posiadaczy.

ü       Nadzoru nad miejscami skupu i sprzedaży zwierząt wraz z wystawianiem świadectw zdrowia i orzeczeń w pięciu punktach skupu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  87 520 21 48 lub na spotkaniu bezpośrednim w dniu 22.12.2014r. w siedzibie PIW w Olecku przy
ul. Parkowej 7 o godz. 12 00.

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olecku

Oryginalna treść ogłoszenia PDF

Załaczniki:

1. Oświadczenie do wyznaczenia

2. Oświadcznie zleceniobiorcy

3. Oświadczenie zleceniobiorcy 2015

4. Pakiet wniosek PLW i wniosek wyznaczonego